Η θυσία σας η παρακαταθήκη μας

Η θυσία σας η παρακαταθήκη μας.. Αθάνατοι!

«Των Αθανάτων το κρασί

το ‘βρετε ‘σείς και πίνετε.

Ζωή σε σάς ο θάνατος

Κι αθάνατοι θα μείνετε».