ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Το Σωματείο ΔΟΞΑ Θ.Ο.Ι. Κατωκοπιάς καλεί τα μέλη του στη Γενική Εκλογική Συνέλευση που θα συνέλθει την Πέμπτη 25/06/2020 ώρα 20:00 στο οίκημα του Σωματείου στην Περιστερώνα.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Λογοδοσία Διοικητικού Συμβουλίου
  2. Παρουσίαση Οικονομικών Καταστάσεων του Σωματείου για το 2019
  3. Ερωτήσεις Μελών και συζήτηση για την Λογοδοσία και για τις Οικονομικές Καταστάσεις
  4. Διάφορα
  5. Εκλογές για ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Η παρουσία όλων των μελών του Σωματείου θεωρείται απαραίτητη.

Τα μέλη που ενδιαφέρονται να είναι υποψήφια για εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει, το αργότερο 2 ημέρες πριν την διενέργεια της Γενικής Συνέλευσης, να υποβάλουν εγγράφως το ενδιαφέρον τους στο φαξ 22590808.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο,

Νίκος Χατζηχαραλάμπους

Γενικός Γραμματέας

 

*Σημείωση: Σύμφωνα με το Καταστατικό του Σωματείου,

 

(α) Κανένα τακτικό μέλος δεν δικαιούται να παρευρίσκεται σε Συνέλευση, εάν δεν έχει εξοφλημένες τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς το Σωματείο.