Ετήσια Γενική Συνέλευση

Το Σωματείο ΔΟΞΑ Θ.Ο.Ι. Κατωκοπιάς καλεί τα μέλη του στην ετήσια Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει την Πέμπτη 17/06/2021 ώρα 20:00 στο οίκημα του Σωματείου στην Περιστερώνα.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

· Απολογισμός & Λογοδοσία Διοικητικού Συμβουλίου

· Παρουσίαση Οικονομικών Καταστάσεων του Σωματείου για το 2020

· Ενημέρωση για την πρόοδο των εργασιών στο γήπεδο

· Ερωτήσεις Μελών και συζήτηση για την Λογοδοσία και για τις Οικονομικές Καταστάσεις

· Διάφορα

Η παρουσία όλων των μελών του Σωματείου θεωρείται απαραίτητη.

Κατά τη Γενική Συνέλευση θα τηρηθούν όλα τα μέτρα κατά του covid-19.

*Σημείωση: Σύμφωνα με το Καταστατικό του Σωματείου,

(α) Κανένα τακτικό μέλος δεν δικαιούται να παρευρίσκεται σε Συνέλευση, εάν δεν έχει εξοφλημένες τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς το Σωματείο.