Ετήσια Γενική Συνέλευση

Το Σωματείο ΔΟΞΑ Θ.Ο.Ι. Κατωκοπιάς καλεί τα μέλη του στη Γενική Εκλογική Συνέλευση που θα συνέλθει τη Δευτέρα 20/06/2022 ώρα 19:00 στο οίκημα του Σωματείου στην Περιστερώνα.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Λογοδοσία Διοικητικού Συμβουλίου
  2. Παρουσίαση Οικονομικών Καταστάσεων του Σωματείου για το 2021
  3. Ερωτήσεις Μελών και συζήτηση για την Λογοδοσία και για τις Οικονομικές Καταστάσεις
  4. Εκλογές για ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
  5. Διάφορα

Η παρουσία όλων των μελών του Σωματείου θεωρείται απαραίτητη.

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του καταστατικού του Σωματείου, τα μέλη που ενδιαφέρονται να είναι υποψήφια για εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει, το αργότερο 2 ημέρες πριν την διενέργεια της Γενικής Συνέλευσης, να υποβάλουν εγγράφως το ενδιαφέρον τους στο φαξ 22590808.

*Σημείωση: Σύμφωνα με το Καταστατικό του Σωματείου,

(α) Κανένα τακτικό μέλος δεν δικαιούται να παρευρίσκεται σε Συνέλευση, εάν δεν έχει εξοφλημένες τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς το Σωματείο.