ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Το Σωματείο ΔΟΞΑ Θ.Ο.Ι. Κατωκοπιάς καλεί τα μέλη του στην ετήσια Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 15/06/2017 ώρα 8:00 στο οίκημα του Σωματείου στην Περιστερώνα.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Λογοδοσία Διοικητικού Συμβουλίου
  2. Παρουσίαση Οικονομικών του Σωματείου
  3. Ερωτήσεις Μελών και συζήτηση για την Λογοδοσία και τα Οικονομικά.
  4. Διάφορα

Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης στην οποία ευρίσκεται το Σωματείο καλούνται όλα τα μέλη να παραστούν στη Συνέλευση για να συζητήσουμε όλοι μαζί τον προγραμματισμό και το μέλλον του Σωματείου.

Σημειώνεται ότι δεν θα σταλούν προσωπικές επιστολές στα μέλη και η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται σε όλα τα μέλη.

 

Διοικητικό Συμβούλιο

*Σημείωση:

Σύμφωνα με το Καταστατικό του Σωματείου, κανένα τακτικό μέλος δεν δικαιούται να παρευρίσκεται σε Συνέλευση, ούτε να εκλέγει ή να εκλέγεται, εάν δεν έχει εξοφλημένες τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς το Σωματείο.